Global Positioning System

Global Positioning System GPS, czyli Global Positioning System jest najbardziej popularnym systemem nawigacji satelitarnej.  Do korzystania z systemu niewymagane są żadne uprawnienia czy pozwolenia, a dostęp do niego może mieć każdy pod warunkiem, że posiada odpowiednie urządzenie. Określenie pozycji, a raczej...
Read More of Global Positioning System