Galileo, czyli europejska konkurencja dla GPS.

Galileo, czyli europejska konkurencja dla GPS. Galileo, czyli Europejski System Nawigacji Satelitarnej jest to odpowiednik popularnych na całym świecie systemów GPS oraz GLONASS. Odróżnia go od nich jednak to, że ma to być system cywilny. Póki co jest on na etapie rozwoju, a zakończenie prac i uruchomienie przewiduje się na lata dwa tysiące...
Read More of Galileo, czyli europejska konkurencja dla GPS.