Niestandardowe przeznaczenie odbiorników GPS.

Niestandardowe przeznaczenie odbiorników GPS. Oprócz dobrze nam znanych i powszechnie wykorzystywanych funkcji odbiorników GPS, posiadają one jeszcze kilka innych opcji zastosowania. Jest to chociażby określenie naszego położenia według innych niż standardowy WGS 84 układów współrzędnych. Urządzenia takie mogą też wykonywać tak zwane...
Read More of Niestandardowe przeznaczenie odbiorników GPS.